เหล็กไวรเมชเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

 

เหล็กเส้นเป็นตัวย่อสำหรับส่วนผสมหลักในคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นที่ฝังอยู่ในฐานรากคอนกรีตผนังแผ่นพื้นและโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้แข็งแรงขึ้น สันเขาเล็ก ๆ ในเหล็กเส้นแต่ละชิ้นสร้างการเชื่อมต่อทางกลระหว่างคอนกรีตและเหล็กหลังจากคอนกรีตแข็งตัว เป็นผลให้ฐานรากผนังหรือพื้นสำเร็จรูปเหล็กไวรเมชมีความแข็งแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความตึงเครียด แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กไวรเมชหรือผนังจะสามารถทนต่อแรงที่ใช้กับดินที่ขยายตัวได้

โดยการตกตะกอนและแม้กระทั่งในบางกรณีโดยการไหวสะเทือนเหล็กเส้นเหล็กไวรเมชมีความหนาต่างกันและบางครั้งก็เคลือบด้วยผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อน รหัสอาคารและข้อกำหนดทางวิศวกรรมกำหนดขนาดเหล็กเส้นระยะห่างและรายละเอียดการเสริมแรงเหล็กอื่น ๆ สำหรับโครงสร้างเหล็กไวรเมชคอนกรีตเท เพื่อให้เหล็กมีความต่อเนื่อง

สิ่งก่อสร้างเรียกร้องเพียงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยทั่วไปความยาวของเหล็กเส้นแต่ละเส้นจะโค้งงอเพื่อขยายรอบ ๆ มุมและซ้อนทับกันเพื่อให้สามารถยึดเข้ากับลวดผูกเหล็กได้ สำหรับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นเสาคอนกรีตและคานเกรดเหล็กเส้นจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันและวางตำแหน่งภายในฟอร์ม แผ่นพื้นเหล็กไวรเมชมักจะมีเหล็กเส้นเช่นเดียวกับตาข่ายลวดเชื่อมปัญหาเกี่ยวกับเหล็กเส้นมักเป็นปัจจัยเมื่อคอนกรีตล้มเหลวโดยการแคร็กขยับหรือตกตะกอน บางครั้งผู้รับเหมาใช้การเสริมแรงเหล็กไวรเมชเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยทั้งๆที่สิ่งก่อสร้างเรียกร้องเพียงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปัญหาอื่นอาจเกิดขึ้น

เมื่อเหล็กเส้นไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องหรือหากเลื่อนออกจากตำแหน่งระหว่างการเท หากการเสริมแรงเหล็กอยู่ใกล้กับพื้นผิวหรือขอบของคอนกรีตคุณสมบัติเหล็กไวรเมชการเสริมความแข็งแรงของมันจะลดลงและมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมซึ่งจะทำให้คอนกรีตอ่อนตัวลงอีก มีค่าใช้จ่ายสูงในการจ่ายหากรายละเอียดการเสริมแรงเหล็กเหล็กไวรเมชติดตั้งไม่ดีก่อนที่จะเทคอนกรีตโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างที่ไม่ดีเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมรากฐานไม่ว่าง โชคดีที่

สำหรับโครงการก่อสร้างที่ใช้งานหนัก การเสริมแรงเหล็กไวรเมช

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับทางหลวงกำแพงกันดินถังน้ำทิ้งและฐานรากคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กให้ความต้านทานแรงดึงพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างที่ใช้งานหนัก การเสริมแรงเหล็กไวรเมชช่วยเสริมความแข็งแรงโดยการรับแรงตึงขณะที่คอนกรีตรับแรงอัด หมายถึงวัสดุทั้งสองทำหน้าที่ร่วมกันเป็นแรงต่อต้านค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของคอนกรีตเหล็กไวรเมชจะคล้ายกับของเหล็กขจัดความเครียดภายในเนื่องจากความแตกต่างในการขยายตัว

ทางความร้อนหรือการหดตัว ในการเสริมแรงคอนกรีตซีเมนต์วางแข็งและปรับให้เข้ากับรายละเอียดพื้นผิวของเหล็กซึ่งหมายความว่าความเครียดใด ๆ ที่สามารถส่งผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างวัสดุทั้งสอง เหล็กเส้นมักหยาบหรือลูกฟูกเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตและเหล็กตะแกรงไวร์เมช การเติมอัลคาไลน์ที่ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้เกิดฟิล์มที่ผ่านการสร้างบนพื้นผิวของเหล็กทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นกรด